Åpen dag og årsmøte 2. mars 2013

Program

Kl. 11: Velkommen – inne i huset
- Tilbakeblikk på år 2012
- Dialog og innspill for 2013
Kl. 13.15: Middag
- Kort omvisning på gården etter middag.
- Videre samtaler

På grunn av servering er det fint med påmelding. Vi står for middagen, men ta gjerne med en kake eller annet godt til kaffen!

Vi sees på Ommang!

Bente & Gertjan
Ommang Søndre, Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf: 62592794, epost: ommang.sondre@online.no

Vist 193 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder