Så frø-aksjon på Ommang 24.mai

Hei alle i Nettverk for GMO-fri mat og fôr,

Om to uker starter årets såfrøaksjoner! Nå er det på tide å mobilisere!
Først blir det aksjon på selveste Kongsgården på Bygdøy torsdag 22. mai kl. 18.00.
Deretter blir det aksjon på to gårder i Hedmark: Ommang Søndre på lørdag 24. mai og Alm Østre på søndag 25. mai.
Det blir appeller, musikk, breisåing av gamle sorter og lett servering.
Se vedlagte plakat. Program følger ganske snart.

Flott om dere kan spre ordet på alle hjemmesider, facebook, twitter og hva dere ellers måtte ha av muligheter.
Så skal vi sørge for annonser i noen aviser (med støtte fra Statens Landbruksforvaltning!).
Vi håper på STORT oppmøte!

Spire har gått foran med et godt eksempel, se her:
http://www.spireorg.no/arkiv/bli-med-pa-safraksjonen-2014
facebook.com/spireorg/events

Aksjonsgruppen for såfrøaksjonene har hatt usedvanlige utfordringer under forberedelsene, med alvorlig sykdom i nærmeste familie for 2 av 4-5 medlemmer, dødsfall i nærmeste familie for ett, og en operert skade hos ett medlem. Jeg vil gjerne gi honnør til resten av gruppa som likevel har klart å få på beina årets såfrøaksjoner, mot mange odds. Så håper jeg dere andre vil ha oss unnskyldt fordi vi er sent ute med informasjon til dere, og at dere alle vil ta et krafttak for å mobilisere til aksjonene.

Beste hilsen fra
Regine Andersen
Koordinator
Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vist 169 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder