Vil du være med i et gårdsfelleskap?

Vi på Ommang Søndre i Løten på Hedemarken tar gjerne imot deg som arbeidshjelp, praktikant eller medarbeider for kortere eller lengre tid.

Du kan bli kjent med alle arbeidsområdene her. Hele året i gjennom er det stell av dyr og arbeid i ysteriet hvor alle kan delta. Vi har nå 11 kuer og 29 geiter i tillegg til ungdyr, kalver, kje og noen høner og ender. All geitemelk og endel av kumelken foredles til kvit og brun geitost. Denne selger vi fra gården, på bestilling, til andelshaverne og på torg og markeder.

Vi dyrker noe korn hvor emmer og hvete selges som mel.

Dyra drar til seters om sommeren. Både på seteren og på gården, hele året igjennom, melker vi kuene og geitene for hånd. Om sommeren foregår innhøsting av gress og silo. Om høsten innhøsting av grønnsaker og potet.

Vi bor alle sammen i et stort hus, steller hus og hage og holder måltider i felleskap.

Velkommen!

Bente Pünther og Gertjan de Snaijer.

Adresse: Ommang Søndre, Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk.
E-post: ommang.sondre@online.no
Tlf: 62 59 27 94

Vist 401 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder