Delta på felles arbeidsdager!

På disse dagene og disse ukene kan du være aktivt med på arbeidslaget til Ommang gård! Du vil lære om opprinnelig gårsdarbeid og bli bedre kjent med planter og dyr. Alle er velkomne, både barn, unge og voksne.

I mai begynner arbeidet på jorda. Det er mulig å komme til gården utenom de foreslåtte arbeidsdagene etter avtale.

Dere er hjertelig velkommen til å komme hit og å være med på høsting av potet fra og med førstkommende lørdag og søndag (27./28.september).
Innhøsting vil ellers skje i uka og helgene framover.
Det vil også være mulig å høste grønnsaker.
Det er fint å vite om når dere kommer.

Vist 4790 ganger.