Hvordan bli andelseier i 2016


Som andelshaver kjøper du en andel av det vi dyrker og foredler på Ommang. Du velger selv de varene du vil ha.

Her er eksempler på hva andelene kan inneholde:

1. En liten andel, kr 2500
4 kg honning
4 kg ost
3 kg kjøtt
10 kg mel, korn
egg

2. En stor andel, kr 4000
5 kg honning
7 kg ost
8 kg kjøtt
15 kg mel, korn
egg

3. Grønnsaker og potet, kr 1500

Varehenting: I Oslo kan du hente varene dine når vi står på Bondens Marked. Vi sender en kalender om dette. Hvis du henter varene dine på Ommang, kan du ringe på forhånd.

Det blir mer og mer viktig å oppleve naturen og å bruke sansene påny. Vi kan alle delta i en forvaltning gjennom å oppleve hva som er det beste for jorda, levende vesener, planter, dyr og landskap. Vi er en del av denne helheten.

Arbeidsdager og arbeidsuker hvor alle som har lyst kan komme å delta og lære mer om livet på gården.
Grønnsakene er glade for flere fingre. Velkommen som andelshaver!

Ta kontakt på mail for å bli andelshaver.
E-post: ommang.sondre@online.no

eller ring til gården. Tlf: 62 59 27 94

Kontonummer til gården er: 12540700174

Vist 6933 ganger.