Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Det finnes en rekke former for omsetning av landbruksprodukter; alt fra den ”tradisjonelle” bulkproduksjonen gjennom store foredlingsbedrifter der varene havner i butikkhyllene og kjennskapen til produsenten bak er umulig å oppdage – til de mer lokale omsetningsformene der kontakt mellom bonden/produsenten og forbrukeren er merkbart til stede.

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Den nære forbindelsen med gård og gårdsarbeidet, kommer gjennom hyppig kontakt med gårdbrukerne, åpenhet rundt drift og økonomi, og involvering i selve planleggingsprosessen.

Som andelshavere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften. Fordelen for forbrukerne er mulighet til å få produkter fra landbruket – inklusive skogen – som ellers kan være vanskelig å få fatt på. I tillegg blir man kjent med gården/gårdene som produserer maten, og man vet hva man får.

Ordningen er særlig utbredt i Japan, USA og England, men finnes i flere land. Erfaringer fra USA viser at pris for forbrukerne blir omtrent som for økologiske varer i vanlig butikk.

Sammen med produktene, følger det informasjon. I mange Andelslag (CSA)-ordninger inngår en form for nyhetsbrev med informasjon om for eksempel ukens grønnsaker, tips om matoppskrifter, og hva som skjer på gården.

Mer om andelslandbruk i Norge

Vist 4044 ganger.